Všeobecné a praktické lékařství pro dospělé Olomouc

Všeobecné a praktické lékařství pro dospělé

Zdravotnické zařízení GeneralMed spol. s r.o. Olomouc je zaměřeno na poskytování zdravotnických služeb v oboru všeobecného lékařství se zaměřením na služby praktického lékařství pro dospělé, diagnostická preventivní vyšetření a závodní lékařství.

Diagnostika a léčba onemocnění oboru všeobecného lékařství

  • Dispenzarizace pacientů s chronickými onemocněními
  • Poskytování preventivní péče
  • Poradenské služby
  • Provádění laboratorní, imunologické a mikrobiologické diagnostiky
  • Posudková činnost
  • Návštěvní služba
  • Očkování vakcinami dle přání klienta
  • Infúzní léčba

Ostatní diagnostická vyšetření

Přijímací místnost

Čekárna pro pacienty

Vyšetřovna lékaře

Odběrová místnost

Operační místnost