Nadstandarní služby Olomouc

Nadstandarní služby

Zdravotnické zařízení GeneralMed spol. s r.o. Olomouc poskutuje klientům soubor nadstandardních služeb dle vlastních požadavků včetně prodloužené ambulantní doby, trvalé dosažitelnosti lékaře mobilním telefonem a rozšířenou prevenci civilizačních onemocnění.

Naše zařízení je tomuto účelu přizpůsobeno jak po stránce personální, tak po stránce přístrojového, materiálového a prostorového vybavení.

Zařízení je řešeno bezbariérově. Komunikace s klientem probíhá telefonicky, e-mailem, faxem nebo SMS systémem. Klient si může zvolit soubor nadstandardních služeb dle vlastního uvážení a svých požadavků.

Výběr ze spektra poskytovaných nadstandardních služeb

 • Časový systém objednání k vyšetření
 • Pohotovostní telefonní kontakt s lékařem
 • Zvací systém k preventivním a jiným vyšetřením formou SMS
 • Sledování termínů vakcinací a zvaní k přeočkování
 • Rozšířená prevence kardiovaskulárních a maligních onemocnění nad rámec
 • Zákonných požadavků
 • Zabezpečení požadovaných a doporučených odborných vyšetření
 • Tlakový holter

Elektronické služby

 • Zasílání receptů léků formou sms nebo e-mailem - při zadání emailové adresy a telefonu
 • Vystavování elektronických PN - zákonem stanoveno
 • Zasílání potřebných lékařských zpráv e-mailem
 • Možná internetová komunikace vašich požadavků

Přijímací místnost

Čekárna pro pacienty

Vyšetřovna lékaře

Odběrová místnost

Operační místnost