Nadstandarní služby Olomouc

Nadstandarní služby

Zdravotnické zařízení GeneralMed spol. s r.o. Olomouc poskutuje klientům soubor nadstandardních služeb dle vlastních požadavků včetně prodloužené ambulantní doby, trvalé dosažitelnosti lékaře mobilním telefonem a rozšířenou prevenci civilizačních onemocnění.

Naše zařízení je tomuto účelu přizpůsobeno jak po stránce personální, tak po stránce přístrojového, materiálového a prostorového vybavení.

Zařízení je řešeno bezbariérově. Komunikace s klientem probíhá telefonicky, e-mailem, faxem nebo SMS systémem. Klient si může zvolit soubor nadstandardních služeb dle vlastního uvážení a svých požadavků.

Výběr ze spektra poskytovaných nadstandardních služeb

  • Časový systém objednání k vyšetření
  • Pohotovostní telefonní kontakt s lékařem
  • Zvací systém k preventivním a jiným vyšetřením formou SMS
  • Sledování termínů vakcinací a zvaní k přeočkování
  • Rozšířená prevence kardiovaskulárních a maligních onemocnění nad rámec
  • Zákonných požadavků
  • Rozšířená ambulantní doba včetně ambulantních hodin o sobotách
  • Zabezpečení požadovaných a doporučených odborných vyšetření

Přijímací místnost

Čekárna pro pacienty

Vyšetřovna lékaře

Odběrová místnost

Operační místnost